Społeczny

10:00- 13:00

Piecza zastępcza

Zapraszamy rodziców zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, Organizacji Pozarządowych działających w tych obszarach oraz osoby, które są zainteresowane tą tematyką do spotkań w grupie tematycznej „PIECZA ZASTĘPCZA”.

18:00-21:00

3mamy się 😉

Zapraszamy przedstawicieli Organizacji Pozarządowych oraz osoby, które działają lub są interesowane działalnością społeczną, do spotkań w grupie tematycznej „3mamy się”.

We Provide

Easy Payment System

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies

We Provide

Easy Payment System

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies

We Provide

Easy Payment System

From the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast of the Semantics

We Provide

Easy Payment System

From the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast of the Semantics

We Provide

Easy Payment System

From the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast of the Semantics

We Provide

Easy Payment System

From the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast of the Semantics

We Provide

Easy Payment System

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic

We Provide

Easy Payment System

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic

We Provide

Easy Payment System

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic

We Provide

Easy Payment System

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Conson antia, there live the blind texts.

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen. She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic