STANOWISKA

DZIAŁ PERSONALNY

 • redagowanie ogłoszeń
 • weryfikacja napływających zgłoszeń 
 • selekcja kandydatów (zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi)
 • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych
 • weryfikacja i wybór kandydata
 • współpraca z rekruterem i działem trenerskim
 • zapoznanie praktykantów z działaniami Instytutu i ogólnymi zasadami 
 • sprawdzanie postępów praktyków (np. strefa)
 • rozwiązywanie konfliktów 
Treść Zakładki

DZIAŁ organizacyjny

 • organizacja eventów, konferencji, szkoleń we współpracy z innymi działami 
 • przygotowywanie akcji charytatywnych w porozumieniu z działem administracyjnym
 • opracowywanie planów organizacyjnych eventów
 • kontrola stanu prac
 • ustalenie priorytetów zadań
 • budowanie pozytywnego wizerunku Instytutu
 • pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z partnerami (eventy, szkolenia)
 • analiza potrzeb i oczekiwań partnerówDZIAŁ administracyjny

 • obsługa korespondencji mailowej, pocztowej oraz telefonu
 • przygotowywanie listy zamówień i przekazywanie jej do działu organizacyjnego
 • zarządzanie recepcją (przyjmowanie gości, oprowadzanie, kierowanie do odpowiednich działów)
 • zapewnianie przepływu informacji między Instytutem a partnerami biznesowymi
 • dbanie o wizerunek firmy (np. porządek)
 • organizacja współpracy między działami
 • zarządzanie przepływem dokumentów 
 • prowadzenie teczek osobowych pracowników
 • wydawanie dyplomów i certyfikatów w porozumieniu z działem personalnym
 • przygotowywanie umów dla pracowników, partnerów
 • sprawdzanie zgodności dotychczasowych umów
 • przygotowywanie regulaminów i dbanie o ich przestrzeganie
 • wsparcie prawne praktyków
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z organizacjami pożytku publicznego
 • pozyskiwanie partnerów do akcji charytatywnych
 • współpraca z działem organizacyjnym w sprawie organizacji akcji charytatywnych
 • współpraca z biurami karier, stowarzyszeniami, fundacjami stażowymi

DZIAŁ szkoleń i rozwoju

 • poszerzanie zdolności autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla praktykantów w porozumieniu z działem personalnym i organizacyjnym
 • współpraca z działem marketingu  (promocja szkoleń)
 • współpraca z działem personalnym (kontrola postępów praktykantów)
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla partnerów

DZIAŁ marketingu i mediów

 • tworzenie tekstów reklamowych 
 • tworzenie treści na social media
 • pisanie artykułów
 • tworzenie tekstów na ulotki
 • tworzenie graficznych kreacji marketingowych 
 • tworzenie logotypów
 • obróbka graficzna zdjęć 
 • tworzenie identyfikacji wizualnej
 • księgi znaków
 • tworzenie filmów reklamowych (montaż, obróbka)
 • obróbka dźwiękowa materiałów marketingowych
 • współpraca z działem administracyjnym
 • analiza zasięgów, efektywności prowadzonych działań marketingowych
 • wykonywanie zdjęć bieżących wydarzeń
 • wysokiej jakości obróbka zdjęć

DZIAŁ IT

 • tworzenie projektów stron/witryn
 • tworzenie struktury strony
 • wdrożenie
 • zarządzanie treścią strony
 • aktualizacja danych

Dział sprzedaży

 • pozyskiwanie partnerów
 • aktywna sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Instytut
 • dotarcie z ofertą do potencjalnych klientów
 • analiza wyników sprzedaży 
 • badanie rynku pod względem potrzeb i oczekiwań konsumentów
 • działania mające na celu podniesienie wyników sprzedażowych (kreowanie polityki sprzedażowej)