wolontariat praktyka w dziale sprzedaży

Umiejętność sprzedaży jest jedną z najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. Tutaj pod okiem naszego CEO – Waldka – nauczysz się budowania relacji oraz sprzedaży opartej na tej relacji. Oczywiście poza tym nauczysz się też sprzedawać na zimno oraz wszystkiego, co daje fundamenty do bycia najlepszym sprzedawcą.

25 lat doświadczenia popartego sukcesami daje Ci gwarancję, że czas tutaj będzie dobrze wykorzystany.

Z nami rozwiniesz swoje zdolności HR-owe, nauczysz się jak postępować z kandydatami poszukującymi pracy, dowiesz się jak przeprowadzać telefoniczne rozmowy rekrutacyjne i jak komunikować się z ludźmi z innych działów.

Zainteresowana/ny?
Dołącz do zespołu ludzi, którzy chcą od życia więcej.

Aplikuj w formularzu poniżej.

Stanowiska w dziale sprzedaży

 • pozyskiwanie partnerów
 • aktywna sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Instytut
 • dotarcie z ofertą do potencjalnych klientów
 • analiza wyników sprzedaży 
 • badanie rynku pod względem potrzeb i oczekiwań konsumentów
 • działania mające na celu podniesienie wyników sprzedażowych (kreowanie polityki sprzedażowej)

W Instytucie wyznajemy zasadę bezpiecznego popełniania błędów i odkrywania siebie, dlatego dajemy Ci możliwość rozwoju w wielu obszarach. Jeśli w trakcie współpracy zechcesz przejść na inne stanowisko to będziesz miał taką możliwość na każdym etapie pracy.

>>> aplikuj <<<

  Dane osobowe gromadzone w związku z procesem rekrutacyjnym przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a)
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody,
  którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
  udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego,
  a także po jego zakończeniu aż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  Dane osobowe kandydata do pracy, który wyraził zgodę na pozostawienie swojej aplikację o pracę
  na poczet przyszłych rekrutacji będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż
  6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie EWPM,
  KRS 0000484336, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Śniadeckich 2, 35-006 Rzeszów, które zarządza Instytutem
  Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju w Rzeszowie, Śniadeckich 2, 35-006 Rzeszów, reprezentowane przez
  Prezesa Zarządu. Kandydat posiada prawo:
  – prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
  – prawo do usunięcia,
  – ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 RODO;
  – prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
  – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo,
  iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  W każdej chwili masz możliwość wglądu do swoich danych, zmodyfikować je lub zażądać usunięcia.
  Prośby te przyjmujemy pod adres mailowy: stowarzyszenie@ewpm.org.pl Jeżeli uznasz,
  że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów określonych powyżej.
  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Stowarzyszenia
  w celu realizacji procesu rekrutacji, lub dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę,
  lub dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami.