Praktyka Wolontariat w dziale organizacyjnym

Organizowanie różnych wydarzeń, to Twoja pasja? A może chciałbyś się nauczyć jak tworzyć z nami eventy? Chcesz uczyć się współpracować z innymi ludźmi (zarówno ze swoimi współpracownikami jak i w kontaktach biznesowych)?

Z nami dowiesz się jak tworzyć wiele ciekawych inicjatyw, będziesz mógł uczyć się współpracy z zespołem oraz zarządzania nim.

Zainteresowana/ny?
Dołącz do zespołu ludzi, którzy chcą od życia więcej.

Aplikuj w formularzu poniżej.

Stanowiska w dziale organizacyjnym

 • organizacja eventów, konferencji, szkoleń we współpracy z innymi działami 
 • przygotowywanie akcji charytatywnych w porozumieniu z działem administracyjnym
 • opracowywanie planów organizacyjnych eventów
 • kontrola stanu prac
 • ustalenie priorytetów zadań
 • budowanie pozytywnego wizerunku Instytutu
 • pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z partnerami (eventy, szkolenia)
 • analiza potrzeb i oczekiwań partnerów

W Instytucie wyznajemy zasadę bezpiecznego popełniania błędów i odkrywania siebie, dlatego dajemy Ci możliwość rozwoju w wielu obszarach. Jeśli w trakcie współpracy zechcesz przejść na inne stanowisko to będziesz miał taką możliwość na każdym etapie pracy.

 

>>> APLIKUJ <<<

  Dane osobowe gromadzone w związku z procesem rekrutacyjnym przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a)
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody,
  którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
  udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego,
  a także po jego zakończeniu aż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  Dane osobowe kandydata do pracy, który wyraził zgodę na pozostawienie swojej aplikację o pracę
  na poczet przyszłych rekrutacji będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż
  6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie EWPM,
  KRS 0000484336, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Śniadeckich 2, 35-006 Rzeszów, które zarządza Instytutem
  Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju w Rzeszowie, Śniadeckich 2, 35-006 Rzeszów, reprezentowane przez
  Prezesa Zarządu. Kandydat posiada prawo:
  – prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
  – prawo do usunięcia,
  – ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 RODO;
  – prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
  – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  – prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo,
  iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  W każdej chwili masz możliwość wglądu do swoich danych, zmodyfikować je lub zażądać usunięcia.
  Prośby te przyjmujemy pod adres mailowy: stowarzyszenie@ewpm.org.pl Jeżeli uznasz,
  że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów określonych powyżej.
  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Stowarzyszenia
  w celu realizacji procesu rekrutacji, lub dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę,
  lub dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami.