Praktyka Wolontariat w dziale marketingu i mediów

Chcesz nauczyć się czym jest marketing, jak prezentować różne wydarzenia, tworzyć plakaty i ulotki, wizytówki oraz inne materiały graficzne, a także pisać treści, przeprowadzać wywiady oraz robić zdjęcia i filmy, a może chcesz nauczyć sie ogarniać Social Media?

Dołącz do nas. Z nami nauczysz się jak promować wydarzenia, a także jak pokazywać nasze działania w mediach społecznościowych. Będziesz mógł wdrażać własne pomysły i tworzyć angażujące posty. Będziesz mógł zdobyć umiejętności dziennikarskie, a także staniesz się “ogarniaczem” social mediów.

Zainteresowana/ny?

Dołącz do zespołu ludzi, którzy chcą od życia więcej.

Aplikuj w formularzu poniżej.

Stanowiska w dziale marketingu i mediów

 • tworzenie tekstów reklamowych 
 • tworzenie treści na social media
 • pisanie artykułów
 • tworzenie tekstów na ulotki
 • tworzenie graficznych kreacji marketingowych 
 • tworzenie logotypów
 • obróbka graficzna zdjęć 
 • tworzenie identyfikacji wizualnej
 • księgi znaków
 • tworzenie filmów reklamowych (montaż, obróbka)
 • obróbka dźwiękowa materiałów marketingowych
 • współpraca z działem administracyjnym
 • analiza zasięgów, efektywności prowadzonych działań marketingowych
 • przygotowywanie raportów z analiz
 • wykonywanie zdjęć bieżących wydarzeń
 • wysokiej jakości obróbka zdjęć

W Instytucie wyznajemy zasadę bezpiecznego popełniania błędów i odkrywania siebie, dlatego dajemy Ci możliwość rozwoju w wielu obszarach. Jeśli w trakcie współpracy zechcesz przejść na inne stanowisko to będziesz miał taką możliwość na każdym etapie pracy.

>>> APLIKUJ <<<

  Dane osobowe gromadzone w związku z procesem rekrutacyjnym przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a)
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
  Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody,
  którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość
  udziału w rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacyjnego,
  a także po jego zakończeniu aż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
  Dane osobowe kandydata do pracy, który wyraził zgodę na pozostawienie swojej aplikację o pracę
  na poczet przyszłych rekrutacji będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż
  6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie EWPM,
  KRS 0000484336, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Śniadeckich 2, 35-006 Rzeszów, które zarządza Instytutem
  Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju w Rzeszowie, Śniadeckich 2, 35-006 Rzeszów, reprezentowane przez
  Prezesa Zarządu. Kandydat posiada prawo:
  - prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania na podstawie art. 15 i 16 RODO;
  - prawo do usunięcia,
  - ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 17 i 18 RODO;
  - prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO;
  - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  - prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo,
  iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
  W każdej chwili masz możliwość wglądu do swoich danych, zmodyfikować je lub zażądać usunięcia.
  Prośby te przyjmujemy pod adres mailowy: stowarzyszenie@ewpm.org.pl Jeżeli uznasz,
  że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celów określonych powyżej.
  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom Stowarzyszenia
  w celu realizacji procesu rekrutacji, lub dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę,
  lub dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami.