Społeczny rzecznik pieszych

Społeczny rzecznik pieszych Rzeszów

Idea zrodziła się w chwili, kiedy problem utrudnień dla pieszych na ulicach wzrastał, a część kierowcy w ogóle nie zwracali uwagi no to, że sposób w jaki parkują utrudnia przemieszczanie się chodnikami. Problem przemieszczania się chodnikami dotyczy każdego z nas, ponieważ czy jesteśmy młodzi, czy starsi, czy zdrowi, czy z niepełnosprawnością, czy samotni, czy z dziećmi to chodnik jest dla pieszych i ma służyć naszemu bezpieczeństwu. Co więcej dziwne jest to, że część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń jakie niosą nieprzepisowa zaparkowane pojazdy.

Społeczna akcja edukacyjna

Chcemy, aby nasze miasta były przyjazne pieszym, aby chodniki i przejście nie były zastawiane przez wygodnych kierowców łamiących nagminnie przepisy, aby miejsca dla niepełnosprawnych nie były im zastawiane, a zieleń miejska nie była niszczona. Edukujemy społeczeństwo i prawidłowych postawach zwiększających nasze wspólne bezpieczeństwo. Zajmujemy się niewłaściwym zachowaniem kierowców w miejscach, gdzie ruch aut jest zakazany albo gdzie postój pojazdów zagraża innym (pieszym, osobom na rowerach itp.) lub utrudnia im poruszanie się. Walczymy z niszczeniem i nieszanowaniem mienia publicznego (np. trawników i ciągów pieszych oraz rowerowych). Działamy na rzecz bezpiecznych ulic, przyjaznych mieszkankom i mieszkańcom.