Działalność Społeczna

LEPSZY ŚWIAT WOKÓŁ NAS

RÓB DOBRO RAZEM Z NAMI

Jedną z nadrzędnych działalności Instytutu poza edukacją oraz badaniami zachowań ludzkich jest działalność społeczna. W tym aspekcie działamy bardzo szeroko, ponieważ uważamy, że każdy z nas powinien codziennie zrobić coś dobrego dla innych, a tym samym dla świata.
Każdego dnia inspirujemy do wspólnego robienia dobra.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA INSTYTUTU

RÓB DOBRO RAZEM Z NAMI